"Szent József - a munkás"

Katolikus Férfiak Szövetsége

HU DE RO
Kálvária templom

A szatmárnémeti Kálvária templom és plébánia rövid története

A mostani templom helyén az első épület a Hám János püspök által 1844-ben Tischler Albin csanálosi plébános és címzetes kanonok tervei alapján építtetett Kálvária kápolna volt, amelyet az egykori ötszögű szatmári erőd északnyugati bástyájának közvetlen közelében, a dobosok dombja nevű helyen emeltek. Szintén Tischler Albin tervezte a kápolna előtti 14 stáció építményeit is. Innen származtatják a Kálvária jelzőt, amit később templomnévvé alakítottak. Földrajzi helyzetét tekintve, a 19. századi Kálvária kápolna kicsi, külvárosi, város széli építmény volt s ez is maradt lényegében még az 1868-ban történt javítása, rendbehozatala után is.

A 20. század elején lebontott épület egykori kinézetét mindössze korabeli képeslapokról ismerjük. Ezeken a 19. század végi-20. század eleji felvételeken egy kisebb méretű templom látható.

A régi templom lebontását és az új építését 1907. október 18-án kezdik el P. Schaeffer Jakab atya vezetésével. Az új, szintén neogótikus templomot az 1908-as év folyamán építi fel a szamárnémeti Weszelovszky fivérek vállalkozása. A templom kertjének csendje és helyzete adta a lehetőséget Hám János püspöknek a 14 keresztúti stáció építésére, amely azután a keresztúti ájtatosság végzését tette lehetővé a nagyböjtben.

Az 1200 férőhelyes új templomot Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel 1909. június 6-án. Ebből az alkalomból a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A Kálvária templom később a székesegyházi plébánia liturgikus eseményeiben is szerepet kapott, évente négy alkalommal – május 3-án, búzaszentelőkor, a keresztjáró napok keddjén és nagypénteken – a Székesegyházból körmenetben vonultak a Kálváriába. A templom tágas kertje tette lehetővé, hogy a Szatmárnémetiben állomásozó katonaság ünnepi eskütételét is itt tartsák meg.

Az átépített templom szomszédságában 1912-ben épült fel a Katolikus Főgimnázium, amely növelte a lelkipásztori tevékenység lehetőségeit a Kálvária templomban, ugyanis itt tartották meg az ünnepélyes tanévnyitókat, a Veni Sancte-t, a tanév folyamán pedig vasárnaponként diákmisét tartottak.

Az első világégés után a sok tiltás nyomán, a XIX.században ide letelepedett jezsuiták lelkipásztori tevékenysége a Kálvária templom ellátására korlátozódott. 1940 őszén bekövetkezett hatalomváltás nyomán munkásságuk ismét akadálytalan lett. Sokoldalú nevelői és lelkipásztori munkásságukat segítette a szerzetesi közösség létszámának gyarapodása is.

A második világháború a templom állagában is sok rongálódást okozott, a bombázások nem múltak el nyomtalanul, így a templom állaga egyre csak romlott.

2009-ben a 100. születésnapját ünnepelte a Kálvária templom és az egyházmegye, amely jubileumon bejelentette az akkori plébános, Ft. Román János, hogy a pályázat amelyet előterjesztett, elnyerte az akkori vezetés jóváhagyását, minek folytán a Kálvária templom teljes rehabilitációjára kerül sor, melyet még 2009-ben el is kezdtek.

A restaurálási munkák három évet vettek igénybe, az épület teljes restaurálása során felújították a templom falfestményeit, vitráliáit és az udvar 14 stációjának festményeit is, valamint akadálymentesítették a kegyhelyet a mozgássérültek számára. Újraszentelése 2009 február 19-én, délelőtt 10 órakor, hálaadó szentmise keretében történt Nm. és Ft. Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök által. Jelenleg a magyar, a román ajkú és a német ajkú hívek plébániájának temploma.

Az alábbi kép a felújított templomot ábrázolja.

Itt kezdett kialakulni a jezsuiták ősi öröksége, a Jézus Társasága. A jezsuiták Jézus Szívének tiszteletét kifejezetten rájuk bízott kötelességüknek érezték.

Összeállította: Jurka László,
a szatmári „Szent József a munkás” római katolikus férfiszövetség tagja

^ Fel ^
Nem állhatunk félre!
Tennünk kell egymásért, családjainkért, társadalmunkért!
> | < © www.htibi.ro > | < Az oldal elkészült 0.0076 másodperc alatt. > | < Valid CSS > | <