"Szent József - a munkás"

Katolikus Férfiak Szövetsége

HU DE RO
Híreink
2017. március 25.
"Pályára!”

A lélek mélyére hatolást, a csomók feloldását javasolta Jakabos Barnabás SJ a „Szent József a munkás" Katolikus Férfiak Szövetsége megerősítő hétvégéjén tartott előadásában.

http://www.szatmariegyhazmegye.ro/url/Rivalitas-vagy-kiengesztelodes

2017. március
MEGHÍVÓ

2017 március 24-26 között a "Szt. József a munkás" Katolikus Férfiak Szövetsége "Pályára!” –felelősséggel a fiatal férfiak (20…30) gondjairól- címmel nagyböjti, férfiakat dolgaikban megerősítő hétvégét szervez. Ebben segítségünkre lesznek:

  • P. Jakabos Barnabás SJ, a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség kollégiumigazgatója
  • Zöldy Pál, a budapesti Férfisátor megálmodója, alapítója
  • Fekete Vilmos, a budapesti Mária Rádió, Férfisátor adásának műsorvezetője

A rendezvény helyszíne: Szatmárnémeti, “Szent Alajos” Konviktus (Conta utca 2 szám)

Férfiközösségünk ezt a hétvégét a KIENGESZTELŐDÉS témájának szenteli, és mindarra, ami ezen belül a FIATLAJAINK-kal kapcsolatos. A téma abból a felismerésből adódik, hogy nem túl biztató kép látszik kialakulni a generációs, hivatásbeli és kulturális, stb. folytonosságról. A KIENGESZTELŐDÉS ott jön be, hogy percről-percre, napról -napra ki kell tudnunk engesztelődni önmagunkkal, szeretteinkkel, közösségünkkel és Istennel mindabban, ami életünk lelki, szellemi és világi részét képezi.
Igazából miben bízhatunk, és mit tudunk mi, ha PÁLYÁRA kell lépnünk?
Azontúl, hogy “mindenki tudja a magáét”, tudunk egymás tapasztalataiból építkezni, és tudunk "kalákázni", ha éppen valamelyikünknek erre van szüksége... Ebben (is) bízhatunk! Ha valami értelmet tud adni a férfiak összefogásának, akkor ez ilyen.

Erre az eszmecserére, a nagy találkozásokra korlátlanul hívjuk és várjuk az anyaország határain belül és kivül elő testvéreinket!

Pár információ: a szállásadást és az étkezést a vendéglátó férfiak vállalták magukra. Az utazás összehangolására van lehetőség. Kérjük jelezzék, hogy milyen járművel szándékoznak jönni, illetve hogy ha még van a gépkocsiban szabad hely! A bejelentkezetteknek részletes programot küldünk. Részvételi szándékát akkor is jelleze, ha nem tudna résztvenni a teljes programon! Köszönjük! Jelentkezési határidő: 2017. március 20.

A találkozás reményében: Koczinger Tibor

Szatmárnémeti, 2017 február 28

2016 december 24.-e
 

Békés, boldog Karácsonyt kívánunk minden férfitársunknak és családjaiknak,

és minden kedves látogatónknak!

2016. március
Fiatalok nagyböjti cselekedetei
Képgaléria

Virágvasárnap véget értek a nagyböjti ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben. Miután öt vasárnapon keresztül a város római katolikus fiataljai egymás templomaiba látogattak el, együtt elmélkedtek az Atya irgalmasságának arcáról - vagyis Jézus Krisztusról -, a Nagyhetet megelőző vasárnapon, a Székesegyház plébánia szervezésében közös keresztúti ájtatosságot tartottak a Kálvária templom udvarán.

Este nyolckor fáklyákkal indultak el a templom kapujától, és vitték a keresztet stációról stációra. Mindenhol Krisztus szenvedéséről olvastak rövid elmélkedéseket, imák hangzottak el, a stációk között pedig énekeltek. A tizennegyedik állomás után a keresztet felemelték, arra tekintve kérte Ft. Barta Barnabás ifjúsági és ministránslelkész Jézus Krisztust, segítse a fiatalokat a szótlanság erejének megtapasztalására és engedje, hogy az igazság és a szeretet nevében felemelt szavukkal mindig Istent szolgálják a másik emberben.

2016. március 19.
Szt. József- búcsú. Férfiak keresztútja– Keresztény Férfiak Világnapja
Képgaléria

A Szatmári Egyházmegye hat pontján ünneplik Szent József, Szűz Mária jegyese titulussal rendelkező templomuk búcsúját.

A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe Szent József. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója, az Unum Omnes (Katolikus Férfiak Világszövetség) is Szt József búcsúnapján ünnepli az világban a Férfi Nap-napot.

Szatmárnémetiben a Szt József-a munkás Katolikus Férfiak Szövetsége közreműködött az ünnepi szentmisén (olvasmány, szentlecke, könyörgések, énekek), majd szintén a Férfiszövetség szervezésében a Kossuth-kertben szabadtéri keresztutat jártak Ft. Lieb József atya vezetésével a közösség tagjai, és az őket követő családok, fiatalok, hívek. Öröm volt megtapasztalni a különböző generációkat együttműködését, dicséret illeti a stációknál, hangosításban segédkező diákokat a Hám János Római Katolikus Liceumból (Varga György tanár úr szervezésében), és ez reményt ad e hagyomány jövőbeni folytatására.

^ Fel ^
Nem állhatunk félre!
Tennünk kell egymásért, családjainkért, társadalmunkért!
> | < © www.htibi.ro > | < Az oldal elkészült 0.0593 másodperc alatt. > | < Valid CSS > | <